TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Partistyrelsen har idag antagit förslag till beslut inför partiets förtroenderåd som hålls på Stockholms universitet den 3-4 december i år. Partistyrelsen föreslår att två nya mål för den ekonomiska politiken utarbetas.

Målen syftar till att ytterligare utveckla och befästa den politik som slogs fast i partiets budgetmotion 2011; "På väg mot den kunskapsbaserade ekonomin".

  • Statsbudgeten kompletteras med ett sysselsättningspolitiskt ramverk innehållande till exempel mål om antalet arbetade timmar och sysselsättningsgrad.
  • Att vid sidan av befintligt mål för offentligfinansiellt sparande se över möjligheten att utarbeta ett mål för de statliga investeringarna i reala tillgångar.


Arbetet med att i detalj utarbeta målen och tillhörande indikatorer ska redovisas senast i budgetmotionen 2012.

– Nu tar vi nästa steg för att utveckla vår ekonomiska politik. Att tydligt ta sikte på full sysselsättning är helt avgörande om vi ska klara välfärdens framtida finansiering. Vår idé om ett sysselsättningspolitiskt ramverk handlar ytterst om att hantera den utmaning som en kraftigt åldrande befolkning innebär, säger socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Tommy Waidelich.

– Sverige behöver mer av investeringar i vägar och järnvägar, inte minst för att klara det ökade behovet av arbetspendling i storstadsregionerna. Ett mål för statliga investeringar handlar om att öka långsiktigheten i den ekonomiska politiken. Det finns alltid en risk att investeringar som ger effekt först på sikt trängs undan till förmån för till exempel sänkta skatter, säger Tommy Waidelich.

Läs dokumentet - "Högre ambitioner för Sverige - Nya mål för den kunskapsbaserade ekonomin"

Presskontakt:


Ann Wolgers: 070-252 26 59

Läs mer om förtroenderådet

 
2011-11-18, 18:08  Permalink
Andra bloggar om:  


Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM