TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Förr förhöll sig alltid andra partier till den socialdemokraternas politik. Gösta Bohman var alltid emot den socialdemokratiska politiken och ville alltid markera att han stod till höger om denna politik.  Socialdemokraterna blev det parti som alla förhöll sig till, det statsbärande partiet som alltid bestämde den politiska dagordningen. Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har gjort helt annorlunda. Man har valt att tala väl om välfärdssamhället och den svenska modellen. De har velat betona samhörighet med det av socialdemokraterna uppbyggda samhället istället för avstånd

 

Nu är det istället socialdemokrater som i alla sammanhang vill att vi socialdemokrater ska förhålla sig till den moderata politiken. detta inte minst på denna bloggsida.Allting som moderaterna föreslår är fel och betecknas som högerpolitik som vi socialdemokrater måste markera avstånd ifrån. Vi riskerar att hamna i samma fälla som moderaterna under Gösta Bohman. Moderaterna bestämmer dagordningen och vi förhåller oss till den.

 

Jag tycker att vi ska formulera vår egen politik utifrån våra värderingar och utifrån de utmaningar som finns idag och i framtiden. Utmaningar ligger i att vi ska föra en politik för tillväxt och ökad sysselsättning. Vi ska inte ha tillväxt till varje pris utan tillväxten ska göras hållbar. Vi ska föra en aktiv utrikespolitik och vara en aktiv medlem i EU.

 

Jag delar Tommy Waidelich uppfattning att det sannolikt inte finns utrymme för stora skattesänkningar. Det utrymme som den höga tillväxten ger ska istället användas för satsningar på utbildning och infrastruktur. Sverige behöver byggas starkt för framtiden. Jag tror inte på att vi ska höja skattetrycket helt enkelt för att det inte finns en opinion för det. Det finns de i vårt parti som tror att folk välkomnar skattehöjningar. Det är ett önsketänkade som har sin grund i att folk tror att någon annan än de själva ska betala dessa skattehöjningar. Inte minst det senaste valet visar på att folk inte har något emot att få mer pengar i den egna plånboken. Jag tycker att en framtida skatteöversyn visar på att det är möjligt att höja skatten på miljöfarlig versksamhet till förmån för lägre skatt på arbete ska vi göra en sådan skatteväxling. Det gjorde vi själva när vi hade ansvaret för Sverige.

 

Fastighetskatten ska vi helst inte röra. Att äga en fastighet är ett långsiktigt åtagande . Då bör också villkore för beskattning vara långsiktiga. Vi bör inte heller återinföra förmögenhetsskatten. De negativa följderna av en sådan skatt överväger fördelarna. Som den tidigare var utformad drabbade den främst villaägare medan de allra rikaste kom undan. RUT och ROT ska möjligen ses över men absolut inte tas bort. Det är bra att byggsektorn och sektorn för hushållsnära tjänster växer och utvecklas. Det är inte självklart att samma beskattning ska gälla för varor som för tjänster. En framtida skatteöversyn bör få till uppgift att titta på detta.

 

Skolan fungerar inte bra. Det beror inte på kommunaliseringen utan mer på friskolereformen. Men det är inte möjligt att förbjuda friskolr eller fria val för föräldrarna. Det är direkt dumt att föbjuda överskott i verksamheterna. Däremot ska man se till att överskotten investeras tillbaka i skolan för att höja kvaliteten. För att rädda den kommunala skolan ska vi inte förbjuda alternativen utan i stället utveckla den kommunala skolan till att bli bäst. Då kommer elever och föräldrar att välja den kommunala skolan.

 

Det har under lång tid pågåt ett tjafs om vänster och höger i partiet. När en partikamrat framför en åsikt bemöts ofta inte denna åsikt i sak utan genom en placering av åsikten på en vänster-högerskala. Det är ett bekvämt sätt att undvika en sakdebatt. Inte sällan blir moderaternas position utgångspunkten för placeringen på vänster-högerskalan. Detta gillar moderaterna. De står i centrum också för den interna socialdemokratiska debatten. deras politik bestämmer den politiska dagordningen. samtidigt riskerar vi socialdemokrater att bli det som moderaterna var under Bohmans tid , nämligen ett parti som opponerar och som hela tiden relaterar sin politik till det regerande partiet.2011-04-07, 09:39  Permalink
Andra bloggar om:  


Här håller jag med dig till 100%
Det är direkt dumt att tro att det inte inom ett så stort parti finns massor med människor och åsikter med massor av förslag.Det finns det väl förhoppningsvis i moderaterna också.Något annat skulle ju bli diktatur.
Naturligvis tycker dom inte exakt samma hela tiden,men ska vi börja dela upp dom i vänstermoderater och högermoderater.Fullt möjligt givetvis.
Sakfrågor kan som du skriver debatteras bättre.
Det skulle kunna vara så att skolan inte fungerar som den skall eftersom den nuvarande läroplanen delar upp kunskaperna i två delar: "kunskapsmål" och "strävansmål". Det låter på min sons klasslärare som att det nu finns två typer av skolor: antingen strävar man efter "strävansmålen" eller också låter man bli.

Den nya läroplanen ersätter bägge dessa med enhetliga "kunskapskrav" och rimligen borde det ge en mer sammanhållen skola, speciellt eftersom man ställer högre krav på lärarnas kompetens.

Begreppet vänstersosse är relevant eftersom det finns sossar som t.o.m. ifrågasätter äganderätten. Några vill kasta näringslivet över ända och prova löntagarfonder ett varv till. Gå till val på det 2014 om ni vågar ;)

När Göran Greider jublade alltför entusiastiskt insåg Juholt att det var dags att ändra kurs. För dagen verkar både RUT och jobbskatteavdrag uppskattas. En linje som ligger nära Mona Sahlins "jag trodde inte på vår politik"-tal. Vad skall väljarna egentligen tro?
Det går inte att vinna val på att påstå att allting som borgarregeringen har gjort är fel. För det första är det otaktiskt, för det andra är det lögn. Och för det tredje blir man inte trodd när hård kritik verkligen är befogad.

En bra sak som borgarregeringen har gjort är förbudet fr.o.m. 2008-01-01 mot diskrimineringen av handikappade inom arbetsförmedlingen. Nu är af skyldig att hjälpa handikappade, att hjälpen inte ger resultat eftersom det inte finns jobb åt alla, är en annan sak. Det har faktiskt förekommit att arbetslösa har tvångssjukpensionerats för att af vägrat ställa upp med arbetsmarknadsåtgärder som handikappade har sökt.

En annan bra sak är att diskriminering p.g.a ålder infördes samtidigt. Men den reformen kan kritiseras för att det är för många undantag från förbudet mot diskriminering av äldre. Dock ett steg i rätt riktning.

Det bästa som borgarregeringen har gjort torde dock vara den nya tandvårdsförsäkringen, som ger även låginkomsttagare möjlighet att gå till tandläkaren. Den reformen kan dock kritiseras för att "självrisken" är för hög så att de allra fattigaste fortfarande står utanför.

Att jobbskatteavdragen har givit den största sänkningen i kronor räknat till höginkomsttagare innebär väl inte att löntagare med låga inkomster inte har fått någon skattesänkning alls? Här är den socialdemokratiska retoriken /vissa socialdemokraters retorik direkt farlig för sossarna själva. Personer med låga inkomster, som har fått sänkt skatt, upplever sig utpekade som höginkomsttagare av S och tror att de själva ska klämmas åt om S vinner valet.

Är det inte dags för ett jobbskatteavdrag också för pensionärer? Åtminstone om man ser pension som uppskjuten lön.

Beträffande ROT och RUT frågar jag vad som blir dyrast för samhället. Lova att inte röra dessa avdrag och S kan bilda en enpartiregering med egen majoritet i riksdagen. Göra en massa avundsjuke-utspel och lova att avskaffa åtminstone RUT, de rödgröna blir största blocket, men S missar egen majoritet, och måste köpa stöd från mp genom idiotsatsningar på vindkraft mm.

Och låt mig bara nämna fiaskot Bottniabanan, som dränerade det befintliga järnvägsnätet på underhållsresurser, så att brådskande resor och godstranspörter (när man inte vill riskera förseningr) trycks ut på landsvägarna eller till flyget.

Ska utbyggnaden av järnvägsnätet avgöras i förhandlingar med mp, kommer det att göras felinvesteringar i flerahundramiljardersklassen, såsom Norrbottniabanan och Europabanan (i den sträckning som de lokala lobbyisterna vill ha - det är inte kortaste vägen)-

Jag vill också ställa frågan om stöd till alternativ energiproduktion (sol), som är mest produktiv när vattenkraft/kärnkraft har överkapacitet. Ska kärnkraften bara köras på vintern, menar mp? Här tycker jag att vi ska återupprätta linje 2 från kärnkraftomröstningen. Bakom linje 2 stod S och Fp.
Njae,Lars Flemström.Jag tror inte det ligger avundsjuka bakom vad man anser om RUT utan prioriteringar.
Dom svaga och sjuka först och sedan vi som är friska.
Jag går till mig som ex.Jobbar oerhört mycket då jag är egen företagare och visst skulle det vara skönt att ha städhjälp,i synnerhet som maken ser ut som han kommit hem med ett björnskinn när han köpte rätt dammsugarpåsar,vi har lite olika syn på hur det ska städas.Han var lycklig över sitt "byte" som jag mestadels tar hand om.
Men likväl som du skriver att handikappade ska ha rätt jobba om dom känner att dom orkar så måste prio ett nu få vara att återställa sjukförsäkringen och trygga dom som är för sjuka.Det finns svårt handikappade som inte orkar. Det är direkt grymt pressa sjuka människor.
Skulle jag ha råd med RUT ,absolut.
Men jag använder det inte av ovanstående skäl.
Sen kan alla städa också,här handlar det väl mest om.
"Vill inte"
Härligt att se att det är någon som vågar inse att S måste gå sin egen väg och sluta låta Alliansen sätta agendan! Inte minst för att det blir intressantare debatter när S utgår från sin egen politik och inte Alliansens.

Dock håller jag inte med dig om kommunaliseringen. Man kan tydligt se att det resultatmässigt har skett ett drastiskt nedfall precis efter att kommunaliseringen tvingades igenom av Göran Persson. Detta trots utan medhåll från båda lärarfacken. Inga av de löften som lovades har genomförts. Ingen annan slutsats kan av ett rationellt sinne dras. Läs gärna Maciej Zarembas artikel på DN som bland annat tar upp att kommunerna mellan 91 och 95 höjde skolornas hyra med 850 miljoner kronor, det får man mycket blyertspennor för.

http://www.dn.se/kultur-noje/sa-vandaliserade-kommunen-en-skola


Jan Andersson: Jag har läst några av Zarembas artiklar om skolan. han skriver bra. Han är dock inte alltid så välinitierad. Han var det inte när det gällde baltiska arbetares villkor i Sverige . han är det inte när det gäller skolan.

Svenska skolan har problem. de har ökat under Jan Björklunds tid. Han fokuserar på fullständigt fel saker. Jag delar åsikten om att statens ansvar för att målen i skolan uppfylls blir tydligare, men att genomföra ett förstatligande av skolan löser inga problewm men skapar nya. Skolverksamheten är lokal. Därför ska de ansvariga finnas när verksamheten dvs lokalt. Och se hur sataten sköter t.ex försäkringskassorna. det manar inte till efterföljd. Men se gärna över hur den statliga målstyrningen sköts och hur det fria skolvalet fungerar.
Jag har inte skrivit att RUT och ROT var de mest angelägna skattereformerna. Men de är redan genomförda, och en massa människor har ställt om sin ekonomi och tillvaro efter det. Det handlar bara inte om användarnas egna röster, utan också om risken för kampanjer mot socialdemokratisk skattepolitik, öht.

Något finns väl ändå att lära av arbetarrörelsens vägval för 100 år sedan? Överklassen fick behålla sina slott och herrgårdar och hade råd att hålla sig med tjänstefolk under decennier framåt.

I andra länder genomfördes statskupper varje gång en vänsterregering komit till makten, och nog fanns det även inom den svenska överklassen de som ville ha en fascistisk diktatur. Men de fick inte med sig majoriteten av den svenska överklassen - som helt enkelt inte kände sig tillräckligt hotad för att riskera sina egna liv i ett inbördeskrig. JÄMFÖR SPANIEN!

Nu tror jag att det inte alls finns något nämnvärt stöd för någon fasciistisk diktatur inom den svenska över- eller medelklassen. Jag tror t.o.m. att stödet för den moderatledda alliansregering numera är väcklande inom både över- och medelklassen. Det känns säkert otäckt det här med utförsäkringarna, att fattiga människor går under, när man själv har det så bra.

"Om nu sossarna med den nya partiledningen är så duktiga så att de kan fixa välfärden utan att jag behöver avstå från något, bryr jag mig inte om vem som vinner valet." Så kan det nog tänkas på en del håll. Varför då väcka den björn som sover, med en massa onödig vänsterretorik?

Och dessutom har jag väldigt svårt att förstå den här enorma rädslan hos vissa vänsterssossar för att förlora sin socialistiska själ genom att ta det varsamt med opinionen.

Sett från botten av samhället, är det nog många nyfattiga som tänker: "Jag har ingen lust att svälta ihjäl för att de där finsförmäma överklasossarna, som ändå aldrig har gjort något för mig, inte ska förlora sin socialistisa själ." Vill vi göra något för de sämst ställda måste vi vinna val! Men det kommer förstås att bli ett tufft jobb för den nya s-regeringen att återställa socialdörsäkringarna och välfärden med krympta skatteintäkter.

Och jag är inte lika säker som Juhot /Waidelich på att vi verkligen kommer att få en så stark tillväxt så att skatteintäkterna verkligen ökar. Då kommer det att få göras tuffa omprioriteringar mellan statens och kommunernas utgifter. Jag tror att det kommer att bli nödvändigt att upptäcka och bekämpa de stora systemfel, som säkerligen finns. Arbetslösheten kan ju vara ett av systemfelen. Varför ska en del av befolkningen försörja en annan del av befolkningen, när man kan dela på jobben?

Och dessutom tror jag inte att de blir billigt att göra ett dåligt valresultat, d.v.s att köpa stöd av andra partier genom att betala för deras vallöften ur statskassan. Det vore väl snopet om de pengar, som staten får in på ett slopat RUt-avdrag går direkt till mp-språkrörens dyra miljöleksaker?
Nu ska jag svära i kyrkan, här trängs högersossarna (undantag Mias andra inlägg). Henrik Vallgrens karakteristik av vänstersossar var våldsamt överdriven.

En sak håller jag med Jan om, att förstatliga skolan tror jag inte på.
Jaha, då vet vi det. En vänstersosse är alltå en person som tror att vi får bättre socialförsäkringar med fortsatt alliansregering... Det är ju inte någon ideologisk fraga, som Lena Mellin skrev i Aftonbldet i somras.

Till de stora ideologiska frågorna, som verkligen är en vattendelare mellan höger och vänster, hör däremot amningsbidrag till pappor. Hellre ett tredje valnederlag än jag avstår från detta rättvisekrav. Gud diskriminerade oss män när han skapade kvinnan! Nu mäste det rättas till.
Arne Roland.
Bra du observerade det andra inlägget,det sista jag tror att Jan vill med det här är att föra moderat politik?
Jag tänker att sakfrågor är viktiga att tala om utan att dela in,väl medveten om att jag ses som vänster och det stämmer nog rätt så bra.Trots detta så tror jag på att samlas till ett både och,inte antingen eller.
En helhet.
Jag tror också som Jan skriver,att moderaterna tycker den här uppdelningen är kalas.
Trots att samma uppdelning skulle kunna göras i deras egen politik.Därför tror jag mer på att tala bara sakfrågor.Låt moderaterna dela in S bäst f-n dom vill men jag tror inte vi ska köpa deras indelning.Splittring är ju vad dom njuter som bäst av. Ha det gott.
Ett sista inlägg just här för det bli,maken som trots sin något överdrivna stolthet över rätt sort dammsugarpåsar jobbar oerhört hårt,gör massor av annat hemma då vi har hus och han tar med barnen i detta och lär dom massor.precis på samma sätt som jag inte skulle vilja leja bort läxläsning och vardagsnärvaro med barnen,aldrig.Att göra kul saker med dom hinner vi ändå men vardag som det är så mycket mer av är iallfall för mig det viktigaste och så är det underbart sätt att lära känna sina barn.deras drömmar,deras styrkor och begränsningar.
Hårt arbete under några lånade år med dom.Visst.
Men jag trodde moderaterna gillade arbetslinjen.
Jag tror ändå det är viktigt vi försöker hålla socialdemokraterna till en socialdemokratisk politik. Jag vill inte ha högerinfiltratörer, För en sak är säker. Många vill vara sossar men ha kvar jobbskatteavdrag ingen förmögenhetsskatt och man vill även ha RUT-avdrag.
Man tycker det är rätt sajuka utförsäkras man tycker det är rätt sätta hårdare ekonomisk press på artbetslösa,

Många är inte sossar även om de utger sig för att vara det.
Man har bara socialdemokraterna att tacka för att man har en anställning och försörjning.

Jag tror lite av det sistnämda gäller Jan Andersson tyvärr.

Eller vad säger du Jan .
Är du i sossepartiet enbart för att få försörjning, Men att du stöder det mesta av moderaternas politik. Som jobbskatteavdrag, RUT-avdrag, sänkta ersättningar för sjuka arbetslösa.

Är du för eller emot nåt av dessa grejer.
vore intresant höra.Jan Andersson: Jag tycker för det första att vi inte ska dela in socialdemokrater i goda och mindre goda. Du försöker göra det det. Jag gillar inte det. jag tycker inte att du är en bättre socialdemokrat än vad jag är. Jag är inte bättre än vad du är. Sätt inte etiketter eller värdera värdet av oss utan diskutera i sak.

Jag har inte någon som helst försörjning från partiet om du nu tror det.

Dessutom tycker jag inte att det är särskilt konstigt att beskattningen av vissa tjänster som byggtjänster eller hushållsnära tjänser är någort mindre än för varor. Framför allt tycker jag inte det är konstigt att byggtjänster och hushållsnära tjänster beskattas lika. Jag tycker inte heller det är något sjävändamål att ha en hög beskattning på arbete. Och jag vill ha hyggliga ersättningar till dem som är sjuka eller dem som råkar blir arbetslösa.

Däremot tror jag inte på ett återinförandet av förmögenhetsskatten om man inte kan visa att en sådan beskattning gynnar vår ekonomi och i första hand når de verkligt förmögna. Det gjorde nämligen inte den gamla förmögenhetsbeskattningen.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM